PS-PROJEKT – specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji budownictwa mieszkalnego i przemysłowego „pod klucz”, obejmującego:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne,
 • budynki mieszkalne wielorodzinne,
 • hale produkcyjne,
 • magazyny różnorodnego przeznaczenia z możliwością wysokiego składowania,
 • budynki administracyjno-socjalne oraz biurowe.

Prowadzimy wszechstronną obsługę Inwestorów w formule: Projektanta, Inwestora zastępczego i Generalnego Wykonawcy. Jesteśmy otwarci we współpracy z klientami w każdym stadium procesu inwestycyjnego w zakresie:

 • konsultacji dotyczących wyboru terenu pod inwestycję,
 • opracowania projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przygotowania projektu wykonawczego w pełnym spektrum branż z uwzględnieniem koordynacji z technologią obiektu,
 • przeprowadzenia realizacji inwestycji jako Generalny Wykonawca z koordynacją prac branż budowlanych, instalacji elektrycznych i mechanicznych, systemów sterowania budynkiem, infrastruktury zewnętrznej oraz technologii Inwestora,
 • przygotowania obiektu do odbioru zewnętrznego,
 • przeprowadzenia administracyjnej procedury odbiorowej,
 • uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
 • opieki gwarancyjnej i serwisowej.